řízení rizik, risk management

ŘIĎTE RIZIKA INTUITIVNĚ

A SNADNO

 

O programu

POZNEJTE SVOU FIRMU NEBO ÚŘAD

Abyste mohli řídit rizika, musíte nejdříve vědět, co mohou ohrozit a co chcete chránit. Najděte oblasti, ve kterých jste zranitelní. Exportujte svá data do různých formátů pro případné další zpracování.

RIZIKA A JEJICH VÝZNAMNOST

Náš software vás povede. Nabídne možnosti a inspiraci. Zvolte kvalitativní nebo kvantitativní typ analýzy. Zjistěte dopad a pravděpodobnost výskytu rizika. Vytvořte Katalog rizik a Mapu rizik.

PŘÍČINY A OPATŘENÍ

Věnujte pozornost především oblastem, cílům a aktivům s vysokou hodnotou a mírou zranitelnosti a rizikům, které mohou způsobit největší negativní výsledek. Zvolte strategii zvládání rizik, stanovte termíny, kontrolní mechanismy a zodpovědnosti. Vypracujte Kartu rizik a eliminujte rizika do budoucna.

BUDUJTE FIREMNÍ KULTURU

Vytvořte takové vnitřní firemní klima, ve kterém je práce s riziky samozřejmostí. Vaše poslání, strategické či operativní cíle, projekty, to vše zvládnete bez zbytečných průtahů a dodatečných nákladů jen tehdy, budete-li implementovat ve vaší firmě nebo úřadu systém řízení rizik.

verze programu

MYCON

MYCON je intuitivní software pro řízení rizik.

Umožňuje vkládat a vyhodnocovat data získaná v průběhu řízení rizik, spravovat data z oblasti rizik vícero částí a jejich přehledné zobrazování, stanovovat hodnoty relativně nebo absolutně, průběžně zobrazovat výsledky analýzy rizik s barevným rozlišením dle jejich významnosti.

MYCONpro

MYCONpro je software MYCON rozšířený o modul pro řízení projektů a projektových rizik.

Pomůže vést přehledný seznam jednotlivých projektů včetně zodpovědných osob a procentuálního stavu dokončení. Rizika ohrožující vaše projekty jsou zvládnutelná. Stačí je identifikovat, zjistit jejich významnost a příčiny a prostřednictvím Karty rizika sledovat účinky vašich opatření.

MYCONpart

MYCON je rovněž připraven pro podnikatelské subjekty, kteří se zabývají řízením projektů či rizik pro své zákazníky.

Verze MYCONpart umožňuje navíc řídit a spravovat projekty a rizika pro neomezené množství vašich zákazníků současně.

Ukázky rizik

„Pracovník nemocnice uměle zkresloval a za nefunkční označoval vybavení, které bylo likvidováno a nahrazováno novým. Pracovník byl motivován osobním prospěchem od firem dodávajících nové vybavení.“

,,Pracovník úřadu neuplatňoval vymahatelné sankce vůči vybraným subjektům, čímž je zvýhodňoval.“

,,Podnik s mnohaletou historií se dostal do vážných existenčních problémů, protože podcenil význam bezpečnosti práce.“

„Pracovník IT využíval firemní softwary pro své podnikatelské účely.“

„Pracovník úřadu objednával služby pro město, realizace však probíhala na jiných místech. Pracovník úřadu tak realizoval služby pro jiné subjekty, inkasoval odměny, přičemž náklady neslo město.“

„Strojírenská společnost přišla o podstatnou část svých tržeb tím, že jeden ze zaměstnanců poskytl databázi zákazníků včetně obratu a kontaktů nově vzniklé konkurenci.“

„3 konstruktéři české firmy se zahraniční účastí dali výpověď a s sebou odnesli výkresovou a výrobní dokumentaci velmi sofistikovaných výrobků. Založili vlastní firmu a začali konkurovat.“

„Nákupčí uměle vyhodnocoval nabídky zboží a materiálu tak, aby se vítězem výběrového řízení stala společnost, od které získával osobní prospěch.“

„Živnostník přišel o své zákazníky, protože neměl zpracován plán údržby strojů. V průběhu 1 měsíce mu na 3-7 týdnů vypověděly služby 3 stěžejní stroje. Zákazníci byli nuceni najít jiné dodavatele...

kontakt

Máte-li zájem o bližší informace, nezávaznou schůzku, zaškolení a nastavení systému řízení rizik či o produkt MYCON, MYCONpro nebo MYCONpart, kontaktuje nás, prosím, jste-li ze soukromé sféry na firma@rizenirizik.com, jste-li z oblasti veřejné správy, pak na email verejnasprava@rizenirizik.com. Rádi vám pomůžeme rovněž na telefonním čísle +420 777 915 662. Z našich kontaktních míst v Brně, Olomouci, Ostravě, Vyškově vás rádi navštívíme přímo u vás.

Těšíme se na případnou spolupráci.

 

Adam Kreif

Hybešova 800/25
682 01 Vyškov

+420 777 915 662

firma@rizenirizik.com
verejnasprava@rizenirizik.com

IČ: 75655641
,,Staňte se prodejcem softwaru“