Vytvořte takové vnitřní firemní klima, ve kterém je práce s riziky samozřejmostí. Vaše poslání, strategické či operativní cíle, projekty, to vše zvládnete bez zbytečných průtahů a dodatečných nákladů jen tehdy, budete-li implementovat ve vaší firmě nebo úřadu systém řízení rizik.