Věnujte pozornost především oblastem, cílům a aktivům s vysokou hodnotou a mírou zranitelnosti a rizikům, které mohou způsobit největší negativní výsledek. Zvolte strategii zvládání rizik, stanovte termíny, kontrolní mechanismy a zodpovědnosti. Vypracujte Kartu rizik a eliminujte rizika do budoucna.