Náš software vás povede. Nabídne možnosti a inspiraci. Zvolte kvalitativní nebo kvantitativní typ analýzy. Zjistěte dopad a pravděpodobnost výskytu rizika. Vytvořte Katalog rizik a Mapu rizik.