řízení rizik, risk management

PANAV, a.s. – Vždy je lepší prevence než dodatečné náklady či ztráty, které nám přináší nedosažené cíle.

Požadavek:

Trh automotive je velmi náročný a konkurenční. Máme ambiciozní cíle a nechceme jejich splnění ponechat náhodě. Chceme řídit a kontrolovat okolnosti, které mohou splnění našich cílů negativně ovlivnit.

Návrh řešení a realizace:

Prvotní analýza rizik společnosti a jejich konkrétní vliv na hlavní cíle

Průběh:

Seznámení se s prostředím a trhem

Návrh optimálního rozsahu řízení rizik

Identifikace cílů

Identifikace rizik

Kvantitativní analýza rizik

Karty rizika a nápravná opatření

Výsledek:

Řízení rizik nám pomohlo lépe poznat naši společnost a okolnosti, které nám brání být ještě úspěšnější. Když důsledně splníme nastavená opatření, včas zajistíme splnění našich hlavních cílů.

Jméno a funkce:

Ing. Jiří Svozil, generální ředitel

kontakt

Máte-li zájem o bližší informace, nezávaznou schůzku, zaškolení a nastavení systému řízení rizik či o produkt MYCON, MYCONpro nebo MYCONpart, kontaktuje nás, prosím, jste-li ze soukromé sféry na firma@rizenirizik.com, jste-li z oblasti veřejné správy, pak na email verejnasprava@rizenirizik.com. Rádi vám pomůžeme rovněž na telefonním čísle +420 777 915 662. Z našich kontaktních míst v Brně, Olomouci, Ostravě, Vyškově vás rádi navštívíme přímo u vás.

Těšíme se na případnou spolupráci.

 

  Newbike.cz s.r.o.

Magistrů 384/5
140 00 Praha 4 – Michle

Traťová 3
619 00 Brno

Hybešova 800/25
682 01 Vyškov

+420 777 915 662

firma@rizenirizik.com
verejnasprava@rizenirizik.com

IČ: 05614813
,,Staňte se prodejcem softwaru“